SKIN TYPES 101 – Различни типове кожа и как да ги разпознаем

SKIN TYPES 101 – Различни типове кожа и как да ги разпознаем

Някога чудили ли се сте кое е общото между вас и някой непознат, който живее на другия край на света, вероятно с друг цвят на кожата или, почти сигурно, от друга етническа група? Вероятно, първата мисъл е, че споделяте една кръвна група с друг човек, в другия край на...